Čestné předsednictvo kongresů:

RNDr. Josef Zeman, CSc. – předseda
Doc. Mgr. Renáta Fľaková, Ph.D.
Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RNDr. Peter Malík, CSc.
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Jan Schröfel
Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.

Organizační výbor kongresů:

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D. – předsedkyně
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
RNDr. Tomáš Charvát
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
RNDr. Jan Schröfel
RNDr. Jiří Tomášek

Vědecké výbory:

Hydrogeologie

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.– předseda
Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
RNDr. Jiří Čížek
Mgr. Vladimír Ekert
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
RNDr. Tomáš Charvát
RNDr. Renata Kadlecová
Mgr. Jiří Kubricht
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
RNDr. Jitka Novotná
RNDr. František Pastuszek
RNDr. Zdeněk Pištora
Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
RNDr. Svatopluk Šeda
Ing. Eliška Škařupová
RNDr. Květoslav Vlk
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Inženýrská geologie

RNDr. Jiří Tomášek – předseda
Ing. Jan Novotný, CSc.
Doc. RNDr. Ján Vlčko, Ph.D.
Doc. RNDr. Rudolf Holzer, Ph.D.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Bednárik, Ph.D.
Ing. Petr Kycl
RNDr. Radek Chmelař, Ph.D.
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
RNDr. Petr Vitásek
Ing. Anna Abramčuková
Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.