Termíny

21. dubna 2017: předběžné přihlášky a abstrakty příspěvků
15​. května 2017:  přijetí přihlášených příspěvků
31. května 2017:   2. cirkulář s programem kongresu a závaznou přihláškou
30. června 2017: konec lhůty pro platbu zvýhodněného vložného
31. července 2017:  zaslání plných verzí příspěvků pro elektronický sborník

Přihlášky příspěvků a předběžná přihláška k účasti

Přihlašování příspěvků je ukončeno.

Závazné přihlášky k účasti na kongresu​ ​j​sou na webu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ​hgig.sci.muni.cz .


S případnými dotazy se obracejte na předsedy vědeckých výborů obou kongresů:

Předseda vědeckého výboru HG kongresu: RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.,
jvdatel@gmail.com, tel. +420 604381243

Předseda vědeckého výboru IG kongresu: RNDr. Jiří Tomášek,
jiri.tomasek@4gconsite.com, tel. +420 602244475