Podle Pokynů pro autory prosím připravte rozšířený abstrakt (platí pro ústní příspěvek i poster) pro tištěný sborník, a plnou verzi vašeho článku pro umístění na USB disk (platí pro ústní příspěvek i poster), případně poster v pdf formátu. Soubory zašlete nejpozději do 31. 7. 2017 na adresu předsedy vědeckého výboru jvdatel@gmail.com. V případě potíží s komunikací využijte další kontakty na stránce hgig.sci.muni.cz, případně www.hgig.cz.

Vytištěné postery si přineste s sebou až na kongres. Bude vám vyhrazen stojan pro jejich umístění (rozměr A0 na výšku), prostředky pro upevnění budou k dispozici na místě. Pro ústní prezentace podle sekcí vám bude vyhrazen čas 15 minut v časovém programu kongresu, který bude zpracován cca do měsíce. Budete míst k dispozici dataprojektor, počítač a pointer.

Do programu kongresů budou zařazeny jen ty příspěvky, u nichž alespoň jeden z autorů bude závazně přihlášen k účasti na jakýkoliv z obou současně pořádaných kongresů (XV. HG kongres a III. IG kongres) a zúčastní se ho (závazné přihlášky na stránce hgig.sci.muni.cz).

Pokud do 31. 7. 2017 neobdržíme rozšířené abstrakty a plné verze příspěvků, do sborníku a na USB disk budou zařazeny jen krátké anotace, které jsme obdrželi už dříve.

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory