S organizačními dotazy se obracejte na sekretariát kongresu, pro řešení odborných záležitostí se obracejte na předsedy vědeckých výborů obou kongresů.

K zasílání přihlášek a příspěvků i k další komunikaci s organizátory kongresu používejte prosím přednostně elektronický způsob komunikace. Přihlašovací formulář naleznete zde. Písemný kontakt je také možný na adrese uvedené níže.

Kontakty

Sekretariát kongresu: Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.,
hgig2017@sci.muni.cz, tel. +420 702800881

Písemný kontakt: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav geologických věd, HGIG kongres 2017, Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D., Kotlářská 2, 611 37 Brno

Předseda vědeckého výboru HG kongresu: RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.,
jvdatel@gmail.com, tel. +420 604381243

Předseda vědeckého výboru IG kongresu: RNDr. Jiří Tomášek,
jiri.tomasek@4gconsite.com, tel. +420 602244475

Mapa místa konání