Přijímání abstraktů příspěvků prodlouženo do 21.dubna!

Vydáno: 28.3.2017

Aktualizované termíny

21. dubna 2017: předběžné přihlášky a abstrakty příspěvků
15​. května 2017: přijetí přihlášených příspěvků
31. května 2017: 2. cirkulář s programem kongresu a závaznou přihláškou
30. června 2017: konec lhůty pro platbu zvýhodněného vložného
​15. července 2017: zaslání plných verzí příspěvků pro elektronický sborník