XV. hydrogeologický kongres

Podzemní voda a společnost

Brno, 4. - 7. září 2017

III. inženýrskogeologický kongres

Význam inženýrské geologie ve výstavbě

Brno, 4. - 7. září 2017


Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Cílem je zhodnotit vývoj v našich oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Odborná veřejnost z celé České republiky se sejde opět po 3 letech od posledního kongresu v roce 2014 v Liberci. V poslední době se zvýrazňuje mezioborový charakter výzkumu a průzkumu v oborech aplikované geologie, a proto jsou vítáni i kolegové z blízkých oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství. Kongres je určen pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresu bude studentská sekce příspěvků.

Jednání je naplánováno do  moderních prostor kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní jednací dny budou 5. a 6. září 2017. Součástí programu je i řada doprovodných akcí: společenský večer, ochutnávka vín, odborné exkurze, budou předána ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady ČAH a ČK IAH aj.


Hlavní pořadatelé

ČAH

Česká asociace hydrogeologů

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

ČAIG

Česká asociace inženýrských geologů


Spolupořadatelé

iahaih

Český komitét IAH

uga

Česká národní skupina IAEG

uga

Unie geologických asociací (UGA)


Záštitu nad pořádáním kongresů převzal doc. RNDr. Jaromír Leichmann Dr., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity